El portal Transparència Catalunya, gestionat per la Generalitat de Catalunya, és un sistema integral de publicitat i informació en format electrònic que permet a les persones un accés fàcil i gratuït a la informació sobre les administracions locals i sobre altres actors; aquests actors, per la seva relació amb l’Administració, es troben en obligació de publicar les seves dades (entitats, organitzacions, grups d’interès...) perquè els ciutadans els puguin identificar.

 

Derecho de acceso a la información pública

Derecho de acceso a la información pública

En este espacio encontrará los canales electrónicos ofrecidos por las administraciones públicas catalanas para ejercer el derecho de acceso a la información pública correspondiente, de acuerdo con la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Acceder

Canales de participación

Entes y espacios que fomentan la calidad democràtica mediante la participación ciudadana

Canales de participación
Transparencia Gencat Contratación Presupuestos