Applied filters:

    Nota: Es representen les 15 dades més significatives. Per veure altres dades realitzeu una cerca més específica.

    Les dades corresponen a les previsions d’ingressos i les despeses aprovades per les lleis anuals de pressupostos des de l’any 2010. No es presenten dades dels exercicis 2013 i 2016 perquè no es van aprovar les respectives lleis de pressupostos. Els gràfics i taules no inclouen les dades de les despeses del deute (amortitzacions) de l’Administració de la Generalitat, ni els ingressos necessaris per al seu refinançament.  Quan es comparen dos o més exercicis, les dades poden no ser homogènies pels canvis de competències i els canvis en les estructures pressupostàries.

    La informació completa dels Pressupostos anuals de la Generalitat de Catalunya es pot consultar a: 

    http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2017/02_llei.htm