El portal Transparència Catalunya, gestionat per la Generalitat de Catalunya, és un sistema integral de publicitat i informació en format electrònic que permet a les persones un accés fàcil i gratuït a la informació sobre les administracions locals i sobre altres actors; aquests actors, per la seva relació amb l’Administració, es troben en obligació de publicar les seves dades (entitats, organitzacions, grups d’interès...) perquè els ciutadans els puguin identificar.

 

Dret d'accés a la informació pública

Dret d'accés a la informació pública

En aquest espai trobareu els canals electrònics oferts per les administracions públiques catalanes per exercir el dret d’accés a la informació pública corresponent, d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Accedeix

Canals de participació

Ens i espais que fomenten la qualitat democràtica mitjançant la participació ciutadana.

Canals de participació
Transparencia gencat Contractació Pressupostos