Canals de participació

La participació ciutadana és el reflex d’una societat madura que integra les persones i els col·lectius en la presa de decisions públiques i fa que la relació entre ciutadania i Administració sigui més transparent. Incloure la participació en les estructures de la societat civil possibilita que les persones integrem l'hàbit de deliberar sobre els temes que ens afecten més directament. D'aquesta manera, quan des de l'Administració se'ns demani la nostra col·laboració a l'hora de participar en aspectes d'àmbit col·lectiu, la nostra participació serà més fàcil i eficient.

 


Si coneixes alguna experiència de participació ciutadana o qualitat democràtica que vulguis compartir, pots enviar l'enllaç a portaltransparencia@gencat.cat.