Grups d’interès

Els grups d’interès, també coneguts amb els noms de grups de pressió, lobbys o stakeholders, estan constituïts per persones físiques o jurídiques privades i organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats, directes o indirectes, de participació activa en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques de les administracions amb la finalitat d’influir en l’orientació d’aquestes polítiques, en defensa d’un interès propi, de tercers o general.

 

En aquest espai trobareu el Registre de grups d’interès de Catalunya.

 

Registre de grups d'interès de Catalunya