Associacions, fundacions i altres entitats privades

D'acord amb l'article 5.5 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, «el Portal de la Transparència és organitzat i gestionat per l'Administració de la Generalitat, i també integra la informació de les administracions locals i de les administracions i entitats incloses en l'article 3.1.a, b, c, d i e. Les administracions locals i la resta d'administracions i entitats poden crear llurs propis portals de transparència, l'accés al contingut dels quals s'ha de facilitar des del Portal de la Transparència de la Generalitat, d'una manera interconnectada i que faciliti la integració».

Entitats inscrites al Registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia

El cercador permet consultar les adreces web de transparència de les entitats jurídiques que ho han comunicat al Registre d'entitats del Departament de Justícia.

Per fer la cerca, cal tenir en compte que s'ha d'emplenar, com a mínim, un dels camps previstos. Si es fa pel nom de l'entitat, es pot cercar per una part del nom, però si s'introdueix la paraula sencera cal respectar la grafia correcta.

 

Entitats inscrites al Registre d'entitats esportives del Departament de la Presidència

Pel que fa al Registre d'entitats esportives, podeu consultar les dades de les entitats esportives que han comunicat el web de transparència clicant aquest enllaç

 

Altres entitats de règim especial

Us relacionem les entitats que per la seva naturalesa jurídica no cal registrar-se al Registre d'entitats del Departament de Justícia.